Van GIS naar Google

PuzzelstukjesWaarom verschuift mijn GIS-data als ik het converteer naar KML voor gebruik in Google Maps of Google Earth? Dat is een veelgestelde vraag die onze technisch adviseurs krijgen. In dit artikel dragen we daarvoor de reden en de oplossing aan.

Verschuiving

Onderstaande afbeelding laat een verschuiving zien van ongeveer 100 meter. Deze verschuiving kan optreden als u vanuit uw GIS-pakket een GIS-bestand (bijvoorbeeld een ESRI shapefile) omzet naar KML. De rode polygoon is een foutief geconverteerde polygoon. De oorzaak hiervan ligt in het ontbreken van de datum-shift-parameter (towgs84) in de definitie van de projectie. Veel applicaties nemen deze parameter niet mee in de projectie-instelling voor het Rijksdriehoek-systeem (EPSG:28992).

Luchtfoto

Oorzaak

Om te zien waar de oorzaak ligt van deze fout, kunnen we de opensource conversiesoftware GDAL/OGR gebruiken. U kunt deze downloaden op de site http://fwtools.maptools.org/. Na installatie kunt u in het startmenu de FWTools Shell applicatie opstarten. Dit is een opdrachtvenster waarin u direct toegang heeft tot de command-line applicaties die opgenomen zijn in de FWTools distributie. Het commando dat wij hier gaan gebruiken is ogr2ogr waarmee je vectorbestanden kunt omzetten naar een ander bestandsformaat. In het opdrachtvenster kunnen we de volgende opdracht intypen om een ESRI shapefile (bron.shp) om te zetten naar een KML bestand (doel.kml):

ogr2ogr -f KML -s_srs EPSG:28992 -t_srs EPSG:3857 c:\shapes\doel.kml c:\shapes\bron.shp

Het doelformaat (-f) is KML. Als bronprojectie (-s_srs) gebruiken we RD (EPSG:28992). Als doelprojectie gebruiken we de officiële Google projectie (EPSG:3857).

Het resultaat van deze conversie is weergegeven als rode lijn in de afbeelding bij dit artikel. Deze is niet correct aangezien de polygoon ongeveer 100 meter is verschoven.

Correcte conversie

Om het bestand correct te converteren moeten we de projectie-parameters van de brondata (-s_srs) handmatig aanpassen. De juiste opdracht is dan ook:

ogr2ogr -f KML -s_srs "+proj=sterea +lat_0=52.15616055555555 +lon_0=5.38763888888889 +k=0.999908 +x_0=155000 +y_0=463000 +ellps=bessel +units=m +towgs84=565.2369,50.0087,465.658,-0.406857330322398,0.350732676542563,-1.8703473836068,4.0812 +no_defs no_defs" -t_srs EPSG:3857 c:\shapes\doel.kml c:\shapes\bron.shp

Het resultaat van deze conversieopdracht is als groene lijn opgenomen in de afbeelding. Deze is nu correct gepositioneerd.

Login to post comments